måndag, december 19, 2005

Åke Green igen med anledning av hovrättens för Nedre Norrland dom den 14 december


Jag har i några tidigare poster dels berört Greens predikan dels Högsta domstolens dom.

Nu har Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) gjort en – i mitt tycke – utomordentlig analys av Högsta Domstolens dom mot Green med koppling till hovrättens för Nedre Norrland frikännande dom den 14 december mot de fyra åtalade som hade spritt ett hundratal flygblad som innehöll skarpa angrepp mot homosexuella utanför en skola i Söderhamn i december förra året..

HomO konstaterar i sin svidande kritik av HD att den  ”gissar” i stället för att tolka själv och att dess dom i Green-målet inte ger någon rimligt tydlig vägledning för rättstillämpningen, vilket är HD:s främsta uppgift.

Läs och begrunda!

Inga kommentarer: