tisdag, maj 08, 2007

"Det ansvarsfulla företaget"

Igår var jag på ett intressant seminarium om "Det ansvarsfulla företaget"Humanitetens Hus i Malmö anordnat av Svenska Röda Korset. Det är det gamla Vagnmuséet på Drottningtorget som tagits över av Röda Korset som ett Humanitetens Hus. (För äldre Malmöbor är huset mera känt som ”Saluhallen”; själv följde jag med min mamma dit och handlade bl a nykärnat smör och hembakade pepparkakor av fru Sandberg.)

Magnus Enell från Sustainable Business Hub övertygade seminariedeltagarna om det ekonomiskt förnuftiga i att jobba för en hållbar utveckling inom sitt företag. Som huvudskälen – förutom det allmänt kloka samt etiskt och moraliskt riktiga i detta – framstod kostnadsinbesparingar, stärkande av varumärken och image samt attraktivitet för den nya generationen av arbetssökande. Den intresserade kan notera att Sustainable Business Hubs ordförande, Christer Ljungberg, skriver en upplysande och initierad blogg, Ljungbergs Blogg - om städer, trafik, miljö och den framtid vi skall leva i”.

John Visser från Mando Steakhouse// i Malmö berättade om restaurangens stöd till Röda Korset, som består av att fyra procent av omsättningen under eftermiddagstimmarna går till projekt inom Röda korset. (PS. för er som liksom jag gillar Mando gäller att kolla hemsidan – inte minst ”Inredning” och ”Kuriosa”)

Efter provsmakning av ekologiska och rättvisemärkt kaffe, te, choklad mm berättade Camilla från Dem Collective AB om företagets engagemang och arbete med att ta fram kläder som uppfyller såväl miljö- som rättvisekrav i hela kedjan från bomullsodling till slutprodukt. Det börjar med att köpa bomull som inte odlats med hjälp av pesticider (som vanligt förekommande Agent Orange och DDT) och konstgödning. Och slutar med en produktion med personal som får löner de kan leva på och som får lova att båda dricka vatten och kissa på arbetstid.

Seminariet modererades på ett trevligt och kompetent sätt av journalisten Catarina Rolfsdotter-Jansson som verkligen hade ett grepp om frågorna som behandlades på seminariet. Catarina är bl a anlitad av Malmö stad som workshop-koordinator för konferensen "Sustainable City Development" den 12-14 september 2007.

Catarina påminde deltagarna om att Malmö är Sveriges första rättvisemärkta kommu, en Fair Trade City, vilket gör att vi Malmöbor bör vara ännu mer uppmärksamma på rättvisekrav och hållbar utveckling. Enligt Catarina är redan nu 35 procent av den mat Malmös skolbarn äter ekologiskt odlad.

Jag citerar ut programmet för "Sustainable City Development" konferensen:

”Fair trade promotes sustainable development. When you purchase

Fairtrade labelled goods you are promoting good working conditions,

reasonable prices and environmental awareness. The work shall adhere

to the UN’s Universal Declaration of Human Rights, the UN’s Convention

of the Rights of the Child, and the International Labour Organization’s

fundamental conventions and also promote equality between men

and women.

All coffee and tea that will be served during the conference is Fairtrade

marked. The food that will be served is organically produced in line with

the City of Malmö’s ambition to increase the proportion of organic goods

that the municipality orders.”

Det var en verkligt intressant och intresseväckande eftermiddag, som inte blev sämre av att man fick göra bekantskap med Humanitetens Hus med utställningar och sin ”Vita Bussoch alla arrangemang som Svenska Röda Korset anordnar där; närmast en Fair Trade Day på lördag, den 12 maj.