tisdag, juli 01, 2014

Höjda rättegångskostnader

Idag höjs avgiften för stämningsansökan från 450 till 2 800 kronor. Det blir således mer än sex gånger så dyrt att inleda en process i domstol. Å andra sidan är ju ombudskostnaderna så höga att ansökningsavgiften är en försvinnande liten del av den totala rättegångskostnaden. Så kallade förenklade tvistemål kommer att kosta 900 kronor, en fördubbling.