tisdag, juli 01, 2014

Höjda rättegångskostnader

Idag höjs avgiften för stämningsansökan från 450 till 2 800 kronor. Det blir således mer än sex gånger så dyrt att inleda en process i domstol. Å andra sidan är ju ombudskostnaderna så höga att ansökningsavgiften är en försvinnande liten del av den totala rättegångskostnaden. Så kallade förenklade tvistemål kommer att kosta 900 kronor, en fördubbling.

Inga kommentarer: