måndag, mars 24, 2014

Nazismens kärna är människoförakt

Martin Lind klargör en artikel i Dagens Seglora vad som utmärker nazismen; Nazismens kärna är människoförakt.

Han skriver bland annat:
  • "Både nazism och fascism är ideologier byggda på särskiljande. Dessa ideologier kan inte överleva utan att man skiljer människor från människor. Särskiljandet hör till själva grundtanken. Och särskiljandet bygger på människoförakt."

  • "Det är just i det dagliga livet som respekten människor emellan upprätthålls. Det är här vi praktiserar antifascism. Det är i tvättstugan, på gatan, i bussen, i rulltrappan, i affären, i skolan och arbetsplatsen som vi dagligen visar att vi hör ihop. Min erfarenhet är att denna ömsesidiga respekt lever friskt i vårt land."

  • "Ansvaret faller därför tungt på dig och mig idag. Vi har en historisk uppgift. Vi kan sätta stopp för människoföraktet."

Inga kommentarer: