tisdag, augusti 18, 2009

Försenad årsredovisning och förseningsavgifter

Aktiebolags årsredovisning med revisionsberättelse ska senast sju månader efter räkenskapsårets utgång vara ingiven till Bolagsverket.

Om man missar detta påförs aktiebolaget förseningsavgift. För privata aktiebolag är avgiften för den första förseningen 5.000 kronor. Om förseningen överstiger två månader utgör ytterligare 5.000 kronor och vid en försening på mer än fyra månader ytterligare 10.000 kronor.

Om aktiebolaget har kalenderår som räkenskapsår utgår det alltså förseningsavgift med
  • 5.000 kr efter den 31 juli
  • 5.000 kr efter den 30 september och
  • 10.000 kr efter den 30 november
Ytterligare information finns på Bolagsverkets hemsida rörande avlämnandet av årsredovisningar. Det är viktigt att notera det som står där rörande anstånd, nämligen att Bolagsverket inte har någon laglig möjlighet att bevilja anstånd med inlämnande av räkenskapshandlingar.

Inga kommentarer: