lördag, april 17, 2010

Askmoln – Force MajeureI den utsträckning inställda flyg medför förseningar av leveranser av produkter eller tjänster finns det anledning att åberopa force majeure för att undgå ansvar för förseningen. De inställda flygen kan ju medföra såväl förseningar av gods som normalt fraktas med flyg som förseningar av komponenter från utländska underleverantörer. Det kan också vara så att uppdrag av olika slag inte kan utföras i tid därför att servicepersonal eller konsulter inte kan ta sig till den plats där uppdraget är avtalat att utföras.

Att aska från en vulkan medför inställda flyg torde i de flesta fall innebära att force majeure kan åberopas. Det kan dock inte alltid självklart att förseningar som förorsakas av att underentreprenörer blir försenade kan åberopas. Om det är möjligt framgår av den avtalade force majeure bestämmelsen.

Det är i princip alltid så att säljaren (motsv) måste formellt anmäla att en force majeure händelse inträffat ganska omgående för att det skall accepteras. Det förhållandet att det borde vara ”allmänt känt” att flygen inställts på grund av askmolnet är alltså inte tillräckligt utan ett meddelande till motparten behövs.

Man bör också observera att de flesta force majeure bestämmelser lägger ett krav på den drabbade att försöka minska effekterna av förseningen i detta fall t ex genom att undersöka om alternativa transportsätt eller transportvägar skall användas i stället för flyg.

För det fall flygen kan bli inställda under en längre tid bör man notera att det ofta finns en uppsägningsrätt för köparen (motsv) om force majeure händelsen medför en längre försening t ex i mer än tre eller sex månader.

Slutsatsen måste vara att man som säljare av gods eller uppdrag - i den utsträckning askmolnets effekter på något sätt kan påverka avtalsuppfyllandet – måste ta tag i frågan nu och inte avvakta med ett force majeure meddelande och inte heller med att undersöka i vilken utsträckning en force majeure bestämmelse gäller.

Inga kommentarer: